نمایندگان
نمایندگان در
نام مکان جغرافیایی دسته ها
دفتر مرکزی فروش شرکت دنتوس تهران ایران
آقای فرهادی اصفهان ایران
مهندسی پزشکی آریا اصفهان ایران
آقای نیاکی آمل ایران
آمیار تجهیز بجنورد ایران
آقای رحیمی بهبهان ایران
آقای رهیده تبریز ایران
تجهیزات پزشکی رحمان پور تبریز ایران
کالای دندانپزشکی کیمیا ساری ایران
آقای کارآفرین سبزوار ایران
مبتکران تجهیز طب سمنان ایران
کالای دندانپزشکی کاوش سمنان ایران
تجهیزات دندانپزشکی عبداللهی سقز ایران
نوین طب شاهوار شاهرود ایران
تجهیزات پزشکی اسکولاپ شیراز ایران
آقای محمدی قزوین ایران
تجهیزات دندانپزشکی مولایی قم ایران
آقای صفایی قم ایران
تجهیزات دندانپزشکی پارس کرج ایران
البرز تکنیک کرج ایران
آقای شیخ بهایی کرمان ایران
آقای فروغی کرمان, کرمان ایران
دفتر فني و مهندسي كيان طب کرمان, کرمان ایران
آقای احمدی گرگان ایران
تجهیزات دندانپزشکی پرشین بروجرد ایران
آقای پیروزی مشهد ایران
آقای میرجلیلی یزد ایران