نماینده های ایران
نمایندگان در
نام مکان جغرافیایی
دفتر مرکزی فروش شرکت دنتوس (سینا سنتر) تهران
دفتر مرکزی فروش شرکت دنتوس (پاساژ کاوه) تهران
رویال دنتال تهران
رایا تجهیز ایرانیان اصفهان
آقای محمد رضا پیروزی مشهد
آقای کاشی اصفهان
رویال دنت تهران
آقای سعید پور محمدی کرج
آقای ولی رجبی تهران
آقای محمد داودی مشهد
آقای علی صیفی مشهد
آمیار تجهیز بجنورد
آقای پوریا زیبایی مشهد
آقای رضا دارابی بوشهر
آقای روح اله متین فرد اصفهان
آقای امیر عرب مشهد
آقای محمد سیفی کرج
آقای محمد یوسف کریمی مریوان
نوین طب شاهوار شاهرود
آقای منصور عابدی تبریز
آقای محمد کرمی تهران
آقای علیرضا شیر محمدی کرج
آقای محمد ثابت ایمانی اهواز
آقای مجتبی بهزیون نیشابور
آقای حسن حقیری بوشهر
آقای غلامرضا علیزاده رفسنجان
آقای محمد فرهادی اصفهان
آقای محمد رضا ابراهیمی سنندج
آقای مجید رحیمی بهبهان
تجهیزات دندانپزشکی ترک‌زاده ایران, اصفهان
آقای کریم رهیده تبریز
آقای حمید داودی ایران, اصفهان
آقای قدرت اله امیری اراک
آقای علیرضا تاجور سبزوار
کیان طب کرمان
آقای ابوالفضل عبدی اراک
آقای حسین حیدری شهرکرد
آقای مرتضی علوی نژاد شیراز
آقای علی باقری زنجان
آقای حسن ایزدی فرد ایران, اصفهان, نجف آباد
آقای ابوالفضل لطفی اراک
آقای امین اشرفی جو تبریز
آقای سعید یعقوبی ایران, اصفهان, اصفهان
شرکت آروین تجهیز مهر پارس شیراز
آقای حسن احمدی پور ایران, خوزستان
آقای سعید کرمی خرم آباد
خانم مهتاب زهتاب مشهد
آقای محمد اقبال مخدومی زاهدان
خانم سیده مینا حسینی ایران, خوزستان
آقای جعفر بافقی مشهد