نماینده های تکنیسین فروش و خدمات
نمایندگان در
نام مکان جغرافیایی
شرکت آروین تجهیز مهر پارس شیراز
آقای حسن احمدی پور ایران, خوزستان
آقای سعید کرمی خرم آباد
خانم مهتاب زهتاب مشهد
آقای محمد اقبال مخدومی زاهدان
خانم سیده مینا حسینی ایران, خوزستان
آقای مهدی سلیمانپور ارومیه
آقای جواد نعمتی ساوه
آقای کمال کریمی پور ساری
خانم نازنین تاج آبادی کرمان
آقای علی موسوی لیر یاسوج
آقای امیر شیخ احمدی قزوین
آقای رضا نعمتی اراک