نماینده های ایران
نمایندگان در
نام مکان جغرافیایی
دفتر مرکزی فروش شرکت دنتوس (سینا سنتر) تهران
دفتر مرکزی فروش شرکت دنتوس (پاساژ کاوه) تهران
رویال دنتال تهران
تجهیزات دندانپزشکی یزدیان تهران
رایا تجهیز ایرانیان اصفهان
آقای محمد رضا پیروزی مشهد
آقای کاشی اصفهان
رویال دنت تهران
آقای سعید پور محمدی کرج
آقای ولی رجبی تهران
آقای علی صیفی مشهد
آمیار تجهیز بجنورد
آقای پوریا زیبایی مشهد
آقای رضا دارابی بوشهر
آقای روح اله متین فرد اصفهان
آقای محمد سیفی کرج
نوین طب شاهوار شاهرود
آقای حسین محمدی قزوین
آقای محمد کرمی تهران
البرز تکنیک کرج
آقای محمد ثابت ایمانی اهواز
آقای مجتبی بهزیون نیشابور
آقای حسن حقیری بوشهر
آقای غلامرضا علیزاده رفسنجان
آقای محمد فرهادی اصفهان
آقای محمد رضا ابراهیمی سنندج
آقای مجید رحیمی بهبهان
مهندسی پزشکی آریان ایران, اصفهان
آقای کریم رهیده تبریز
آقای حمید داودی ایران, اصفهان
آقای محمد داودی مشهد
آقای قدرت اله امیری اراک
آقای علیرضا تاجور سبزوار
کیان طب کرمان
آقای ابوالفضل عبدی اراک
آقای حسین حیدری شهرکرد
آقای مرتضی علوی نژاد شیراز
آقای علی باقری زنجان
آقای حسن ایزدی فرد ایران, اصفهان, نجف آباد
آقای ابوالفضل لطفی اراک
آقای امین اشرفی جو تبریز
آقای سعید یعقوبی ایران, اصفهان, اصفهان