نماینده های ایران در ایران
نمایندگان در
نام
دفتر مرکزی فروش شرکت دنتوس (سینا سنتر)
دفتر مرکزی فروش شرکت دنتوس (پاساژ کاوه)
رویال دنتال
تجهیزات دندانپزشکی یزدیان
رایا تجهیز ایرانیان
آقای محمد رضا پیروزی
آقای کاشی
رویال دنت
آقای سعید پور محمدی
آقای ولی رجبی
آقای محمد داودی
آقای علی صیفی
آمیار تجهیز
آقای پوریا زیبایی
آقای رضا دارابی
آقای روح اله متین فرد
آقای محمد سیفی
آقای محمد یوسف کریمی
نوین طب شاهوار
آقای منصور عابدی
آقای حسین محمدی
آقای محمد کرمی
آقای علیرضا شیر محمدی
آقای محمد ثابت ایمانی
آقای مجتبی بهزیون
آقای حسن حقیری
آقای غلامرضا علیزاده
آقای محمد فرهادی
آقای محمد رضا ابراهیمی
آقای مجید رحیمی
مهندسی پزشکی آریان
آقای کریم رهیده
آقای حمید داودی
آقای قدرت اله امیری
آقای علیرضا تاجور
کیان طب
آقای ابوالفضل عبدی
آقای حسین حیدری
آقای مرتضی علوی نژاد
آقای علی باقری
آقای حسن ایزدی فرد
آقای ابوالفضل لطفی
آقای امین اشرفی جو
آقای سعید یعقوبی