همکار گرامی ، لطفا فرم زیر را به طور کامل تکمیل کنید. فرم های ناقص در سیستم به طور خودکار حذف می گردند.
( بلی یا خیر - ارتباط با کدام بخش سازمان ) مطابق نمونه تکمیل شود
تکمیل فیلد زیر جهت دریافت نمایندگی ضروری می باشد
( نام شرکت - نوع همکاری ) مطابق نمونه تکمیل شود
نام شرکت یا موسسه - عنوان فعالیت یا دوره آموزشی - مدت
    آپلود تصویر (حداکثر 3 فایل)
    ارایه یکی از مدارک زیر الزامی است * « بدیهی است متقاضیانی که هر سه مورد را ارایه دهند در اولویت قرار خواهند گرفت » 1- گواهی دوره تعمیر و نگهداری تجهیزات دندانپزشکی از سازمان فنی و حرفه ای 2- دارای حداقل 5 سال سابقه همکاری مرتبط با ارایه گواهی رسمی از شرکتهای معتبر 3- گواهی رسمی رضایت از ارایه خدمات حداقل 3 ساله از کلینیک یا دانشکده مربوطه