نشانی:  خیابان آزادی - روبروی دانشکده دامپزشکی - بازار بزرگ کاوه - پلاک 24 - شرکت دنتوس

کد پستی: 1313654713

تلفن: 02166429866

تلفکس: 02166427161

ایمیل:  info@dentusdental.com    dentus.info@gmail.com