واحد خدمات پس از فروش شرکت دنتوس

 

الزامات اخلاقی و تعهدات کاری نمایندگان خدمات پس از فروش شرکت دنتوس:

نحوه دریافت نمایندگی فروش و خدمات شرکت دنتوس:

شرکت دنتوس به‌منظور توسعه شبکه فروش و ارائه خدمات خود به علاقه‌مندان واجد شرایط جهت مشارکت در امر خدمات دهی در سراسر کشور، نمایندگی اعطا می‌نماید:

 1. ارائه مشاوره لازم در خصوص آماده نمودن زیر ساخت محل نصب دستگاه ها.
 2. پیگیری و اقدام لازم در خصوص نصب و راه اندازی دستگاه ها و آموزش کامل نحوه استفاده و سرویس و نظافت دوره ای به خریدار یا نماینده وی (کاربر محصول).
 3. اطلاع رسانی مشخصات دستگاه نصب شده به شرکت حداکثر یک هفته پس از نصب و تحویل به منظور فعال سازی گارانتی.
 4. دریافت هزینه نصب و گارانتی دستگاه ها طبق تعرفه شرکت.
 5. انجام خدمات سرویس، تعمیرو تعویض قطعات دستگاه ها در طول زمان گارانتی طبق شرایط مندرج در کارت گارانتی دستگاه شامل بررسی و پیگیری مشکل، اطلاع رسانی به شرکت، درخواست قطعات لازم، پیگیری ارسال قطعات از شرکت و رفع مشکل تا پایان مدت زمان گارانتی بدون دریافت هزینه.

تبصره 1 : پیگیری و بررسی مشکل از زمان تماس مشتری تا اقدام حداکثر ظرف مدت 24 ساعت داخل شهر و ظرف مدت 48 ساعت در سطح استان انجام شود.

تبصره 2 : در طول مدت زمان گارانتی تنها هزینه ایاب و ذهاب تکنسین و هزینه ارسال و عودت قطعات از مشتری اخذ می گردد.

 1. بازدید دوره ای دستگاه ها ( یک مرتبه در سال ) تا پایان دوره ضمانت.
 2. ارسال قطعات معیوب تعویض شده با ذکر کامل مشکل، نوع خرابی و مشخصات کامل دستگاه مورد نظر.
 3. ارائه خدمات پس از فروش سریع شامل گارانتی ، سرویس و تعمیر کلیه دستگاه های دنتوس در سطح استان تحت نمایندگی.
 4. انجام خدمات فنی و فروش قطعات بر اساس تعرفه شرکت.
 5. دارا بودن نهایت حسن اخلاق ، روحیه مشتری مداری و کسب رضایت مشتری.
 6. ارائه گزارشات سرویس و تعمیرات دوره ای محصول به شرکت.
 7. اولویت بندی ارائه خدمات در صورت بروز مشکل در موقعیت های خاص و اورژانسی.
 8. دریافت حق نصب و راه اندازی طبق تعرفه شرکت و هزینه های ایاب و ذهاب طبق عرف معمول و منصفانه با ارائه صورت حساب مربوطه.
 9. در صورتی که از طرف نماینده شرکت دنتوس نصب و راه اندازی به تکنسین دیگری واگذار گردد کلیه مسؤلیت آن به عهده واگذارکننده میباشد.
 10. نماینده شرکت موظف است اسامی تکنسین های نصاب خود را به واحد خدمات پس از فروش شرکت دنتوس اعلام نماید.

 

شرایط کلی دریافت نمایندگی:

 

تکمیل فرم اطلاعات متقاضی دریافت نمایندگی شرکت دنتوس :