• مجهز به تابلت Hygienic
  • مجهز به دوکشوی ریلی جدید
  • چرخهای قفل دار ایتالیایی
  • سبد استیل دو پایه
  • مجهز به 2 خروجی 220 ولت
  •  (H*W*L (80*52*74