• با سه سری تیتانیوم
  • دارای استاندارد CE  اروپها