• مجهز به تابلت Hygienic
  • چرخهای قفل دار ایتالیایی
  • سبد استیل دو پایه
  • مجهز به 2 خروجی 220 ولت