• مانور ایده آل
 • امکان ایجاد حالت شوک پوزیشن در سریع ترین زمان ممکن با زاویه ی 32 درجه جهت خون رسانی بهتر به بیمار در شرایط اضطراری
 • مجهز به حافظه اتوماتیک  Trendelenburg position یا Shock position قابل انتخاب و Rest position اتوماتیک
 • امکان تغییر زاویه پاها نسبت به افق به میزان 25 درجه
 • قابلیت جدا شدن زیر دستی ها، Hand set، پایه ها و کابل ورودی جهت ضدعفونی نمودن
 • امکان دسترسی آسان به زیر تخت بدون نیاز به جابجایی جهت شستشو، نظافت و رفع لکه های خون و آلودگی
 • قابلیت نصب در واحدهای سیار خون گیری (تجهیز اولین سامانه ی خون گیری 2 طبقه در ایران و بیش از 10 سامانه ی خون گیری سیار پیشرفته با جدیدترین متد سازمان انتقال خون کشور)
 • ارگونومی زیبا و فوق مدرن با خاصیت القای نهایت آرامش و سکون در بیمار دیالیز شونده یا اهدا کننده ی خون
 • ارتفاع متناسب از زمین و قابلیت استفاده جهت گروه های مختلف سنی و امکان تسلط بهتر تکنسین بر روی اهدا کننده
 • قابلیت تنظیم ارتفاع زیردستی ها بنا به تشخیص و نیاز نرس یا تمایل بیمار و امکان جدا شدن وحذف زیر دستی
 • سهولت و قابلیت مانور به طرفین با زاویه ی دلخواه هماهنگ با ساعد بیمار بنا به انتخاب تکنسین یا آسایش بیشتر بیمار
 • امکان تنظیم و کنترل زاویه ی سطح افقی متناسب با بازوی اهدا کننده یا دیالیز شونده
 • دارای بالشتک زیر آرنجی جهت فراهم نمودن آسایش بیشتر در ساعد و بازوی بیمار

 • زیبایی و نوآوری در ارگونومی و رعایت موازین Hygienic در سیستم بدنه و Hand set با سهولت در کاربری و مجهز به استند مگنتیک با قابلیت اتصال به بدنه با مگنت های نگهدارنده ی مخفی و امکان استفاده ی تکنسین و یا بیمار از کلیه ی جهات
 • قابلیت جدا شدن زیر دستی ها، Hand set، پایه ها و کابل ورودی جهت ضدعفونی نمودن
 • امکان دسترسی آسان به زیر تخت بدون نیاز به جابجایی جهت شستشو، نظافت و رفع لکه های خون و آلودگی